Generator Druczku Przelewu | Powrót


Przykładowy wygląd:W jednej lini możesz wpisać Max 27 znaków !!!
NP. jeżeli nie zmieści ci się adres to zacznij go wpisywać w polu Nazwa odbiorcy

WAŻNE! W polu KWOTA - grosze wpisujemy po KROPCE "." nie po przecinku !!!
Dobrze -> 25.56 --- Źle -> 25,56